Honey DW

HELHETSLÖSNINGEN FÖR ATT ACCELERERA DATADRIVET BESLUTSFATTANDE 

Vad möjliggör Honey dw?

Många organisationer har svårt att komma åt sin data och kombinera data från olika datakällor för analys. Med HoneyDW görs all information tillgänglig på en plattform, vilket möjliggör nästan oändliga möjligheter för analys. Det frigör den potential som finns  i datan. Din organisation kan börja jobba datadrivet på riktigt och förutsättningarna för bättre beslut ökar.

I många BI-projekt kan det ta lång tid från insikten att en BI-lösning behövs till dess att nyttan av den färdiga lösningen kan realiseras. Med HoneyDW blir startsträckan kort och verksamheten kan snabbt dra nytta av nya insikter. Din organisation kommer frigöra tid som kan läggas på andra uppgifter då processer kan automatiseras.

Vid beställning av HoneyDW utlovar vi inom 10 arbetsdagar en färdig grundinstallation. 

Analytics

Arkitektur

HoneyDW har färdiga integrationer mot flera vanliga verksamhetssystem t ex: Maconomy, Visma, Schoolsoft, Briljant, Salesforce, Lime.

Som exempel finns i Maconomy’s standardinstallation 3 653 olika vyer och cirka 1 000 tabeller. I HoneyDW är detta förenklat utifrån vår verksamhetskunskap och det finns 30 tabeller färdigpreppade som täcker standardinstallationens behov.

Motorn för hämtning av data är skriven i Python. Lagring/databas är optimerad för Snowflake. Snowflake har den klart bäst prestandan och kräver inte DBA.

Logik: Adminschema för övervakning, schemaläggning och admin av datalagret.

Stage: Råhämtning från API för både Cloud och           On-prem.

Datalager: Logik för att kunna använda data mer effektivt och färdigpreppat för analys.

Architect

Säkerhet

HoneyDW är en trygg, säker och stabil produkt.  Du behöver inte oroa dig om oturen skulle vara framme och data behöver återskapas.

Rätt accesser och behörigheter till organisationens data styrs från accesstabeller. Där säkerställs access till olika dimensioner såsom bolag, avdelning och projekt.                 

I samband med installation av HoneyDW kommer varje företags unika behov att analyseras och accessmodellen i HoneyDW anpassas.

Om en användare skulle göra något fel i datalagret och data behöver återskapas, t ex till föregående dag, används en bucket i AWS där en veckas data kan återställas. Buckets för 7 dagars historik ingår som standard i HoneyDW.

Data lagras primärt hos AWS Sverige. Du som kund kan välja hos vilken molnleverantör du vill att data ska lagras.

Data protection

Prismodell

Grundinstallationen för HoneyDW kommer till ett fast pris. Priset sätts beroende på hur många källsystem som ska integreras. 

Den löpande månadskostnaden täcker produktens löpande kostnader, resurser, licenser och olika typer av förbrukningar. Den löpande månadskostnaden varierar mellan olika kunder beroende på antal källsystem, antal anställda/användare och hur ofta data uppdateras. 

Priset för HoneyDW startar från 7 000 SEK per månad. 

Vid beställning av HoneyDW så tecknas ett avtal med 3 månaders löpande uppsägningstid från kundens sida. 

Pricing

HONEYBI som Din partner

Vi arbetar utifrån en modern öppen företagskultur där gemenskap och samarbete genomsyrar allt vi gör. Våra konsulter är några av Sveriges absolut ledande inom flera olika Business Intelligence tekniker. 

Styrkan är våra medarbetare vars erfarenhet och kunskap från olika branscher och perspektiv är redo att ta ert företag till nästa nivå. Vi har ett tydligt mål men vägen mot målet är inte alltid fastställt utan det är något vi tillsammans utformar. Vi är ett värderingsstyrt företag som styrs av ”Vem” och inte av ”Vad”.

Partnership