MANAGED BI

FÖR DIG SOM VILL JOBBA DATADRIVET

Vi tar ett helhetsansvar över din interna Business Intelligence miljö och säkerställa att du har en väl fungerande förvaltning och kapacitet för utveckling utifrån verksamhetens behov. I vår tjänst ManagedBI finns vår förvaltningsmodell och produkter som säkerställer att din Business Intelligence miljö får de förvaltningsinsatser som krävs för att upprätthålla SLA’er mot verksamheten och beslutsfattarna parallellt med att hela vår samlade utvecklingskompetens finns till förfogande.

Varför managed bi?

ManagedBI säkerställer snabb tillgänglighet av data på verksamhetskritiska funktioner. Som standard i produkten finns ett SLA med 8h responstid under arbetsdagar mellan kl 8-17 för incidenter som är verksamhetskritiska och som påverkar Business Intelligence miljön.

HoneyBI tar hand om förvaltning och utveckling av er Business Intelligence miljö. Vi tar ett helhetsansvar för en mycket viktig funktion där det är svårt att hitta kompetens som kan navigera mellan teknik och verksamhet.

Med hjälp av egenutvecklad mjukvara som i realtid övervakar ETL-laddningar, affärsregler och prestanda så kan vi snabbt agera innan ett eventuellt problem eskalerar och påverkar verksamheten negativt.  

Vårt åtagande

Som förvaltare av din Business Intelligence funktion har vi tillsammans strategiska genomgångar av historiska händelser och åtgärder. Vi sätter upp roadmaps för Business Intelligence funktionen, vi har teknikgenomgångar och vi prioriterar arbetsinsatserna där dom gör störst nytta för verksamheten. 

Vi har ett proaktivt förhållningssätt till teknik och verksamhet och med vår nyfikenhet och erfarenhet från många olika branscher är vi en stabil partner för att förvalta och utveckla din Business Intelligence funktion.

 

Prismodell

En paketerad leverans till en fast månadskostnad där övervakning, incident- och problemhantering samt proaktiv analys av BI-miljön ingår.

Vår egenutvecklade mjukvara för övervakning, monitorering och back-up ingår.

Beroende på omfattning och komplexitet startar priset för ManagedBI från 10 000 SEK per månad.

HONEYBI som Din partner

Vi arbetar utifrån en modern öppen företagskultur där gemenskap och samarbete genomsyrar allt vi gör. Våra konsulter är några av Sveriges absolut ledande inom flera olika Business Intelligence tekniker. 

Styrkan är våra medarbetare vars erfarenhet och kunskap från olika branscher och perspektiv är redo att ta ert företag till nästa nivå. Vi har ett tydligt mål men vägen mot målet är inte alltid fastställt utan det är något vi tillsammans utformar. Vi är ett värderingsstyrt företag som styrs av ”Vem” och inte av ”Vad”.

Partnership