UTBILDNINGAR och WEBINARS

HONEYBI ACADEMY ÄR ETT KURSSKAFFERI INOM BI

Vi erbjuder öppna BI utbildningar och Webinars inom områden där vi är branschledande. En gång per år planerar vi för en BI-dag där vi går igenom trender, nyheter och best-practice. 

Tillsammans har vi en lång erfarenhet som BI-leverantör och våra utbildningsledare, Fredrik Löfstedt, Per Sjöstrand och Emil Nissa har hållit otaliga utbildningar under senaste 25 åren för användare inom många olika branscher och organisationer.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit följande åtgärder: Minskat deltagarantalet till maximalt 8 personer. Vi möblerar och anlitar kurslokaler där vi kan minimera trängsel. Vi har förberett vissa kurser för undervisning på distans.

ACADEMY

Pris per dag och deltagare är 6 990 kronor exklusive moms som betalas mot faktura innan kursen påbörjas.

Utöver lärarledda utbildningen ingår även följande i kursavgiften:

  • kursmaterial i form av Powerpoint för nedladdning
  • lunch samt för- och eftermiddagsfika
  • kurslokal enligt anvisning. Vi försöker hålla kurserna i Linköping, Göteborg eller Stockholm.
  • ett uppföljande Skype-möte cirka 3 veckor efter genomförd utbildning för frågor och support

För utbildningar där vi utgår från systemleverantörens standard med testserver, övningsexempel och kursmaterial är priset varierande beroende på storlek på kursgrupp och typ av utbildning. Kontakta oss för mer information.

Utbildningen hålls normalt mellan 09.00 och 16.30.

Varje deltagare tar med sig sin egen laptop.

Anmälan är bindande. Vid akut behov av avbokning kommer vi erbjuda plats på nästkommande utbildningstillfälle

Vid färre än 5 anmälda (2 veckor innan planerat kursdatum), eller vid händelse som är utanför vår kontroll, t ex utbildningsledares sjukdom, äger vi rätten att ställa in utbildningen och erbjuda alternativ vid senare tillfälle.

AKTUELLA KURSER OCH WEBINARS

SAP BUSINESSOBJECTS BLACK BELT 4.3

Fortsättningskurs för dig som vill ta nästa steg

BI-DAG "FRAMTIDSSÄKRAD BI"

Preliminärt våren 2023

BI-DAG FRAMTIDSSÄKRAD BI 

 

VAR MED OCH TA DEL AV VÅRA EXPERTERS ERFARENHET OCH BEST-PRACTICE

Under dagen kommer det vara flera experter som kommer gå igenom aktuella områden och som delar med sig av sin erfarenhet efter +25 år i BI-världen.

Under webinaret kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera frågeställningar som kommer upp. Vi kommer att ha en moderator som tar hand om det praktiska och anpassar diskussionen.

Vi som kommer presentera är Per Sjöstrand, Fredrik Löfstedt, Emil Nissa och Peter Bäfverholm.

 

GRUNDKUNSKAPER:

Utbildningen kräver inga grundkunskaper men riktar sig till dig som jobbat några år med att förvalta och/eller utveckla BI-miljöer både back-end och front-end.

NÄR OCH VAR:

Inget fastställt datum under våren 2023. Skicka gärna din intresseanmälan till oss. Webinaret startar klockan 9.30 och avslutas klockan 16.00. Webinaret kommer vara uppdelat i 5 områden och paus för lunch 11.30-13.00

 
KOSTNAD:

895 kronor exkl. moms

 
INNEHÅLL:
Under dagen kommer vi fokusera på följande:
 • Hur ska BI-funktionen hantera alla trender och ny teknik?
 • Vad innebär molnet för Business Intelligence?
 • Kundcase - vi kommer visa en BI-lösning tillsammans med en av våra kunder
 • Best practice - API'er
 • SAP BI - roadmap

SAP BUSINESSOBJECTS WEB INTELLIGENCE – GRUNDKURS

 

UTBILDNING UNDER TVÅ DAGAR

För rapportutvecklare inom hela organisationen erbjuder vi en grundläggande utbildning i SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.x. Kursen är anpassad för användare som vill kunna analysera och visualisera information genom att skapa och använda rapporter i SAP BusinessObjects BI launch pad.

Under två dagar utforskar vi verktyget i Web Intelligence-miljö och BO universum. Vi förklarar konceptet med Web intelligence och går igenom grundläggande tekniker för att visualisera data i tabeller och diagram och hur man skapar informativa, dynamiska och intressanta visualiseringar. Vi sätter SAP BusinessObjects i ett sammanhang dels mot andra verktyg från SAP men även mot andra systemleverantörer.

När utbildningen är klar kommer du att ha kunskap att på egen hand bygga rapporter och göra analyser.

GRUNDKUNSKAPER:

Utbildningen kräver inga grundkunskaper.

NÄR OCH VAR:

Planeras preliminärt under våren 2023. Skicka gärna din intresseanmälan till oss. Kursen kommer att hållas på plats i Linköping, Stora Torget 3.

 
KOSTNAD:

9 990 kronor exkl. moms

 
 
 
DU KOMMER ATT LÄRA DIG ATT:
 • Skapa rapportfrågor i Web Intelligence-dokument och logga in på Launch Pad
 • Navigera i Launch Pad. Se skillnad mellan Launch Pad och Interactive viewer och förstå vad som krävs för att använda Interactive viewer
 • Best-practice för rapportdesign
 • Begränsa datamängden i frågor
 • Förstå struktur och terminologi i Web Intelligence
 • Skapa visualiseringar i form av tabeller och olika diagramtyper
 • Skapa ett interaktivt diagram
 • Formatera och förbättra presentationen av data i dokument
 • Gruppera, sortera och filtrera data i rapporter
 • Skapa beräkningar med hjälp av formler och variabler
 • Analysera och ”drilla” i data
 • Genomgång av datamodellen (universum) i BusinessObjects
 • Hantera, dela och länka mellan Web Intelligence-dokument
 • Publicera Web Intelligence-dokument
 • Skapa frågor och dokument mot flera datakällor
 • Sätta samman och relatera olika visualiseringar till en dashboard
 • Presentera data i olika typer av diagram och tabeller
 • Förstå restriktioner i frågor, filer och promptar

SAP BUSINESSOBJECTS BLACK BELT 4.3

UTBILDNING UNDER EN DAG

För mer avancerade rapportutvecklare inom hela organisationen som vill ta nästa steg erbjuder vi en fortsättningsutbildning i SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.3. Kursen är anpassad för användare som vill bygga på sin kunskap och gå ännu djupare i verktyget och kunna använda mer avancerad analys. 

GRUNDKUNSKAPER:

Utbildningen kräver grundläggande kunskaper i SAP BusinessObjects WebIntelligence motsvarande utbildningen SAP BusinessObjects WebIntelligence grundkurs.

NÄR OCH VAR:

17 januari 2023. Skicka gärna din intresseanmälan till oss. Vi kommer vara i Linköping Stora Torget 3. 

KOSTNAD:

6 990 kronor exkl. moms

 
DU KOMMER ATT LÄRA DIG ATT:

Innehåll 

 • Frågepanelen (avancerade filter och inställningar) 
 • Avancerade formler (variabler, beräkningskontexter mm) 
 • Nyheter WebIntelligence 4.3 
 • Skapa en interaktiv dashboard med WebIntelligence 
 • Dynamiska filtreringar 
 • Grafer och diagram  
 • Använda tidsdimensioner  
 • Ackumulerade värden och forecast 
 • Optimera prestanda 
 • Optimera universum för rapportskapare 
 • Användarfiltrerande rapportinstanser
 • Använda multipla datakällor i samband med rapportskapande 
 • Förstå och kunna komplettera rapporttekniker med t ex Data Tracking 
 • Använda länkade dokument och hyperlänkar 
 •  

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I SAP DATASERVICES – PLATFORM AND TRANSFORM

UTBILDNING UNDER TRE DAGAR

För lösningsarkitekter och konsulter erbjuder vi en grundkurs i SAP DataServices, SAP’s kraftfulla ETL-verktyg. Kursen är anpassad för dig som idag jobbar och administrerar i SAP DataServices och vill ta nästa steg men även för dig som vill förstå och lära dig grunderna. 

Under tre dagar definierar vi SAP DataServices (DataServices 4.2 SPx) och går igenom vilka möjligheter som finns i verktyget. Vi förklarar och lär oss använda verktygets olika komponenter och sätter det i ett sammanhang i arkitekturen och interaktionen mot olika datakällor och metadata.

När utbildningen är klar kommer du att ha kunskap att på egen hand utveckla och administrera ETL-processen och använda verktygets olika komponenter.

GRUNDKUNSKAPER:

Grundläggande kunskap i SQL och datalagerstruktur

NÄR OCH VAR:

Kursen kommer genomföras på förfrågan. Skicka gärna din intresseanmälan till oss. Kursen kommer hållas remote beroende på rekommendationer från myndigheter kring Covid-19.

KOSTNAD:

23 500 kronor exklusive moms.

DU KOMMER ATT LÄRA DIG ATT:
 • Förstå komponenterna i SAP DataServices
 • Skapa batch job
 • Felsöka batchjobb
 • Auditing
 • Definiera s k “Datastores” och måldata
 • Använda inbyggda funktioner, script och variabler
 • Använda ”Platform transform” och hur man använder ”transform” för SQL, case, merge, validation, platform och operation
 • Sätta upp och använda felhanteringsfunktionen
 • Utveckla ändringar och anpassa i data
 • Använda Integrator transforms, pivot transforms och transfer transforms

ANMÄLAN

Fyll i formuläret så återkommer vi med all kursinformation inför utbildningsdagen.