VÅRa produkter

BÄSTA LÖSNINGEN FÖR JUST ERT FÖRETAG

Tillsammans arbetar vi fram en lösning som är anpassad helt efter era behov, mål och ambitioner. Utifrån våra fyra grundpaket kan vi alltid hitta bästa sätt att samarbeta på. Vi arbetar utifrån olika paketerade lösningar anpassade efter våra kunders krav och behov. I många fall krävs en grundläggande analys av hela verksamheten innan beslut kan tas om vilket paket som är mest lämpat för just ert företag.

VÅra Produkter

Våra tjänster, paketerade lösningar och system är anpassade till våra kunders krav och behov. Innehållet, både vad det gäller teknik och verktyg förändras konstant i takt med omvärlden och den tekniska utvecklingen i syfte att möjliggöra bästa möjliga erbjudande för varje specifikt behov.

HONEY DW

En helhetslösning för att accelerera datadrivet beslutsfattande. Medarbetare kan lägga kraften på analys och beslut istället för administration.

Läs mer

managed_symbol

MANAGED BI

Tar ett helhetsansvar över din Business Intelligence miljö och säkerställer att du har en väl fungerande förvaltning och kapacitet för utveckling. 

Läs mer

WHO IS HONEYBI?

A partnership where results matter

We are a modern open company structure where cooperation and enthusiasm are shown in everything we do. Our consultants are some of Sweden’s absolute leaders within SAP Business Intelligence. Our strenght is built upon our knowledge and experience from different industries and fields. We are ready to take your business to the next level of success. We have a clear goal, but the path to play is not always determined, but it is something we do together. We are a value-driven company controlled by “Who” and not by “What”.

We are partners with Dundas BI, SAP Business Intelligence, Snowflake and Microsoft. Our latest partnership is with Snowflake, which offers “The Data Cloud”, a global community where many businesses work with unlimited data with very high scalability and performance. Power and simplicity are two major advantages if you want a data platform delivered as a service in the cloud, Snowflake is the right choice.

KONTAKT

Telefon

+46 704 62 52 34

Email

info@honeybi.se

adress

Drottninggatan 21, 411 14 Göteborg

Stora torget 3, 582 19 Linköping