REFERENSER

VÅR BI MODELL ÄR LÖNSAM INOM OLIKA BRANSCHER

Våra kunder finns inom flera olika branscher som Tillverkande företag, Transport & logistik, Tjänsteföretag och Offentlig verksamhet såsom myndigheter och landsting.

VÅRA KUNDERS PERSPEKTIV
Stockholm vatten och avfalla, kunder, referenser HoneyBi

”På Stockholm Vatten och Avfall har vi en komplex IT-miljö med många olika system och en stor mängd olika beroenden. Det finns många olika roller inom organisationen och många beslutsfattare som dagligen analyserar information från olika system i vår BI-miljö. Vi behöver en aktiv förvaltning och snabb utveckling för att sammanställa och tillhandahålla korrekt information inom vår organisation.

Vi behöver en stabil och säker driftövervakning för vår Business Intelligence miljö samtidigt som vi har ett behov av en hög utvecklingstakt i nya moderna verktyg. HoneyBI bidrar med hög kompetens inom den senaste teknologin och ger oss ökad kapacitet i vår utveckling för att ge organisationen och beslutsfattarna bästa möjliga beslutsstödsystem och beslutsunderlag.

HoneyBI’s goda verksamhetskunskap och verksamhetsinsikt bidrar starkt till vårt val av partner”

Åsa Lindblom

IT-chef , Stockholm Vatten och Avfall

”I vår strategi att utveckla vår nya fristående Business Intelligence lösning i molnet byggd i AWS och med Redshift som databas var vi i behov av en strategiskt partner för både förvaltning och utveckling.

HoneyBI har visat god flexibilitet i sin leverans av den paketerade och för oss anpassade tjänsten ManagedBI. Det har skapat möjlighet för oss att i större utsträckning fokusera våra interna resurser på utveckling i vår miljö. HoneyBI bidrar med hög kompetens inom många områden och hjälper oss att upprätthålla en hög nivå i vår leverans.”

Besök Schibsted Marketing Services

Camilla Hillerö

Head of Analytics, Schibsted Marketing Services

”Vi vill ligga i framkant kring uppföljning av kunskapsresultaten och tillhandahålla en modern molnbaserad beslutstödsmiljö till våra pedagoger och beslutsfattare.

Vi tror att vår framgång i hög grad bygger på en stark kvalitetsutveckling som mår bra av att hela tiden mätas och följas upp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Uppföljning av nyckeltal och ekonomisk information för våra rektorer behöver vara lättillgänglig och enkel så att fokus kan läggas på att uppnå bästa möjliga kunskapsresultat.

HoneyBI är ett naturligt val som Business Intelligence partner till Fria Läroverken och deras produkt HoneyCloud passar oss utmärkt där kostnaden per användare och månad är förutsägbar.”

Besök Watma Education

Katharina Sjögren Edström

CEO, Watma Education