Bokslutsprocess

Bokslutsprocess

Våra bokslut är för jobbiga och vi hinner inte göra någonting åt det! Utmaningen: Den tunga arbetsbördan som följer med bokslutsprocessen kan vara överväldigande för många företag. Bristen på tid och resurser för att hantera alla delar av bokslutsprocessen kan leda...
The state of finance

The state of finance

If we built cars like we do month-end-closing Produktionen av moderna bilar är resultatet av högautomatiserade processer som garanterar produkter av hög kvalitet till rimliga priser. Denna utveckling har varit en lång och stegvis process, där varje fas har drivits...